Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt (Hiệu trưởng)